Smarter Diagnostics successfully secured 1 100 000 PLN seed round and is implementing a Project co-financed from European Funds entitled “Construction and clinical testing of a prototype tool for the evaluation of the Achilles tendon in Magnetic Resonance (MRI) imaging based on convolutional neural network algorithms”. The aim of the project is to build and test in clinical conditions a prototype of the Achilles tendon assessment tool in MRI.

Information in Polish – Smarter Diagnostics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Budowa i testowanie w warunkach klinicznych prototypu narzędzia do oceny ścięgna Achillesa w obrazowaniu Rezonansu Magnetycznego (RM) opartego o algorytmy konwolucyjnych sieci neuronowych”. Celem Projektu jest budowa i testowanie w warunkach klinicznych prototypu narzędzia oceny ścięgna Achillesa w obrazowanie RM opartego o algorytmy konwolucyjnych sieci neuronowych.

Wartość projektu: 1.100.000 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  880.000 zł

Smarter Diagnostics successfully secured 28O 060 PLN from the Grants for Eurogrants program! The aim of the competition is to cover the costs of preparing a project planned for implementation under one of the European Union programmes, in particular: Horizon 2020, COSME, Creative Europe and LIFE. We plan to use the funds for EIC Accelerator proposal preparation and as a result, broaden the spectrum of current Smarter Diagnostics software functionalities.

Information in Polish – Smarter diagnostics pozyskało fundusze z programu Granty na Eurogranty w wysokości 280 060 PLN. Projekt pt. ,,Przygotowanie wniosku o Eurogrant planowanego do złożenia przez Smarter Diagnostics Sp. z o.o. w ramach konkursu ElC Accelerator.” ma na celu zrealizowanie aplikacji do konkursu EIC Accelerator i w konsekwencji doprowadzić do poszerzenia funkcjonalności oferowanych przez oprogramowanie firmy.

Wartość projektu: 280.060 zł

FE_POIR_poziom_engl